Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2022 r.
Data wejścia w życie: 13 grudnia 2022 r.

 

Polityka plików cookies (EU)

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje politykę Schematy24, Polska, e-mail: abezpieczniki@gmail.com, w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, które zbieramy, gdy korzystasz z naszej strony internetowej (https://schematy24.pl). (usługi”). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, nie uzyskuj dostępu ani nie korzystaj z Usługi.

Możemy modyfikować niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Usłudze. Zmieniona Polityka zacznie obowiązywać 180 dni od daty opublikowania zmienionej Polityki w Usłudze, a dalszy dostęp lub korzystanie z Usługi po tym czasie będzie oznaczało akceptację zmienionej Polityki prywatności. Dlatego zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

 1. W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE INFORMACJE: Informacje, które zbieramy na Twój temat, wykorzystamy do następujących celów:
  1. Marketing/Promocja
  2. Wspierać się
  3. Ukierunkowana reklama

  Jeśli będziemy chcieli wykorzystać Twoje dane w jakimkolwiek innym celu, poprosimy Cię o zgodę i wykorzystamy Twoje dane tylko po otrzymaniu Twojej zgody, a następnie tylko w celu (celach), na który udzielono zgody, chyba że będziemy zobowiązani do innego postępowania prawo.

 2. W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY TWOJE INFORMACJE: Nie przekazujemy Twoich danych osobowych osobom trzecim bez uzyskania Twojej zgody, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:
  1. Usługa reklamowa
  2. Analityka
  3. Gromadzenie i przetwarzanie danych

  Wymagamy, aby takie strony trzecie wykorzystywały dane osobowe, które im przekazujemy, wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane, i nie zatrzymywały ich dłużej, niż jest to wymagane do realizacji wspomnianego celu.

  Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w następujących celach: (1) w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, regulacjami, nakazem sądowym lub innym procesem prawnym; (2) w celu egzekwowania zawartych z nami umów, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) w celu odpowiedzi na zarzuty, że korzystanie z Usługi narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta z inną firmą, Twoje dane będą jednym z aktywów przekazywanych nowemu właścicielowi.

 3. TWOJE PRAWA: W zależności od prawa, które ma zastosowanie, możesz mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia lub otrzymania kopii swoich danych osobowych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania Twoich danych, żądania udostępnienia (port ) Twoich danych osobowych innemu podmiotowi, cofnięcia wszelkich udzielonych nam przez Ciebie zgód na przetwarzanie Twoich danych, prawa wniesienia skargi do organu ustawowego oraz innych praw, jakie mogą być właściwe na mocy obowiązujących przepisów prawa. Aby skorzystać z tych praw, możesz napisać do nas na adres abezpieczniki@gmail.com. Odpowiemy na Twoje żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Pamiętaj , że jeśli nie zezwolisz nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofasz zgodę na ich przetwarzanie w wymaganych celach, możesz nie być w stanie uzyskać dostępu lub korzystać z usług, dla których poszukiwano Twoich danych .
 4. PLIKI COOKIE ITP. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób ich używamy i jakie masz wybory w odniesieniu do tych technologii śledzenia, zapoznaj się z naszą  Polityką plików cookie.
 5. BEZPIECZEŃSTWO: Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne i zastosujemy rozsądne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu lub nieautoryzowanej zmianie Twoich informacji znajdujących się pod naszą kontrolą. Jednak biorąc pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa, a co za tym idzie, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz, a robisz to na własne ryzyko.
 6. LINKI OSÓB TRZECICH I WYKORZYSTANIE TWOICH INFORMACJI: Nasza usługa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane. Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy polityki prywatności ani innych praktyk stron trzecich, w tym stron trzecich obsługujących jakąkolwiek stronę internetową lub usługę, która może być dostępna za pośrednictwem łącza w Usłudze. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.
 7. SKARGI / INSPEKTOR OCHRONY DANYCH: Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania twoich informacji, które są u nas dostępne, możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego inspektora ds. skarg na adres e-mail: abezpieczniki@gmail.com. Zajmiemy się Twoimi wątpliwościami zgodnie z obowiązującym prawem.